21.980,00 zł na modernizację budynku OSP w Wildze!
19 października 2021

W ramach ogłoszonego zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021”, Wójt Gminy Wilga złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem i montażem nowej automatycznej bramy garażowej dla OSP w Wildze. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Wilga otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wildze, w zakresie automatycznej bramy garażowej. Zadanie „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” polega na podniesieniu komfortu pracy i zwiększeniu poziomu gotowości bojowej, co przekłada się na poprawę ochrony przeciwpożarowej na terenie Województwa Mazowieckiego i bezpieczeństwa Mazowszan. Dziękujemy za otrzymywane wsparcie finansowe ze środków Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu jednostki OSP z terenu Gminy Wilga mogą się ciągle rozwijać.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00