Apel OSP Wilga
10 grudnia 2020

Jesteśmy w trakcie sezonu zimowego, co powoduje, że strażacy mają pełne ręce pracy, podczas zdarzeń związanych z pożarami. Poniżej wymieniliśmy te do których dochodzi najczęściej.

a)Pożar sadzy w przewodach kominowych
Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez właścicieli. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Jednak to nie wszystko. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem, również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.
Jak zapobiegać ? :
➡Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie, należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdzamy wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

b)Pożary związane z Instalacją oraz urządzeniami elektrycznymi.
Często przyczyną jest nieodpowiedzialne użytkowanie urządzeń elektrycznych oraz niefachowe przeróbki i brak konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych.
Jak zapobiegać? :
➡Używaj tylko tylu odbiorników prądu elektrycznego, na ile obliczono moc instalacji elektrycznej. Pamiętaj, że w wyniku nadmiernego jej obciążenia przegrzewają się kable i przewody. Jednoczesne włączenie np. opiekacza, żelazka i czajnika może spowodować zbyt duże obciążenie eksploatowanej instalacji.
➡Nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, oraz nie naprawiaj ich sam (np. nie watuj bezpieczników).
➡Nie używaj uszkodzonych urządzeń.
➡Nie wykonuj prowizorycznych podłączeń elektrycznych, a także nie przerabiaj stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych.

Pamiętaj! Lepiej zapobiegać niż zwalczać!

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00