Rada Gminy

2019-07-18  
XIV Sesja Rady Gminy Wilga

Zawiadomienie o sesji


2019-07-08  
XIII Sesja Rady Gminy Wilga

Zawiadomienie o sesji


2019-06-18  
XII Sesja Rady Gminy Wilga

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Art. 28aa. [Raport wójta o stanie gminy] 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zawiadomienie o sesji

Zgłoszenie do debaty


2019-06-06  
XI Sesja Rady Gminy Wilga

Zawiadomienie o sesji


2019-05-23  
Odwołany dyżur 24 maja 2019 r.

W dniu 24 maja 2019 r. dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Wilga - Pani Agnieszki Nagadowskiej jest odwołany. Przepraszamy


2019-05-09  
X Sesja Rady Gminy Wilga

Zawiadomienie o sesji


Radni Gminy Wilga

Rada Gminy Wilga VIII kadencji 2018 - 2023

1. Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Agnieszka Nagadowska
2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Pan Radosław Budyta
3. Pani Ewa Gajownik
3. Pan Piotr Garbaczewski
4. Pan Rafał Jaworski
5. Pan Marek Konarzewski
6. Pani Elżbieta Kowalczyk
7. Pani Katarzyna Kowalska
8. Pani Janina Lenarcik
10. Pani Monika Ochnia
11.Pan Rafał Szydłowski
12. Pan Grzegorz Traczyk
13. Pan Paweł Witak
14. Pani Ewa Wojciechowska
15. Pan Marek Wojtalewicz


I. Komisja Rewizyjna
1) Pani Ewa Mariola Gajownik - przewodniczący
2) Pani Ewa Teresa Wojciechowska - członek
3) Pani Monika Ochnia - członek

II.Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
1) Pan Radosław Budyta - Przewodniczący
2) Pani Ewa Gajownik
3) Pan Piotr Garbaczewski
4) Pan Rafał Jaworski
5) Pan Marek Konarzewski
6) Pani Elżbieta Kowalczyk
7) Pani Katarzyna Kowalska
8) Pani Janina Lenarcik
9) Pani Agnieszka Nagadowska
10) Pani Monika Ochnia
11) Pan Rafał Szydłowski
12) Pan Grzegorz Traczyk
13) Pan Paweł Witak
14) Pani Ewa Wojciechowska
15) Pan Marek Wojtalewicz - Wiceprzewodniczący

III. Komisja ds. Samorządu Prawa i Porządku publicznego oraz Ochrony Środowiska
1) Pan Radosław Budyta
2) Pani Ewa Gajownik
3) Pan Piotr Garbaczewski
4) Pan Rafał Jaworski - Przewodniczący
5) Pan Marek Konarzewski
6) Pani Elżbieta Kowalczyk
7) Pani Katarzyna Kowalska
8) Pani Agnieszka Nagadowska
9) Pani Monika Ochnia
10) Pan Rafał Szydłowski
11) Pan Grzegorz Traczyk - Wiceprzewodniczący
12) Pan Paweł Witak
13) Pani Ewa Wojciechowska
14) Pan Marek Wojtalewicz

IV. Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu i Turystyki
1) Pan Radosław Budyta
2) Pani Ewa Gajownik
3) Pan Rafał Jaworski
4) Pani Elżbieta Kowalczyk - Przewodnicząca
5) Pani Janina Lenarcik
6) Pani Agnieszka Nagadowska
7) Pani Monika Ochnia -Wiceprzewodnicząca
8) Pan Rafał Szydłowski
9) Pan Grzegorz Traczyk
10) Pan Paweł Witak
11) Pani Ewa Wojciechowska
12) Pan Marek Wojtalewicz

V. Komisja d/s Skarg, Wniosków i Petycji
1) Pan Rafał Szydłowski - przewodniczący
2) Pani Elżbieta Kowalczyk - zastępca przewodniczącego
3) Pan Grzegorz Traczyk - członek
4) Pani Katarzyna Kowalska - członek
5) Pan Rafał Jaworski - członek


2019-01-02  
Informacja

W dniu 4 stycznia 2019 r. Przewodnicząca Rady Gminy Wilga - Pani Agnieszka Nagadowska nie będzie przyjmowała interesantów.


2019-02-14  
Zmiana godziny dyżuru

W dniu 15 lutego 2019 r. Przewodnicząca Rady Gminy Wilga - Pani Agnieszka Nagadowska będzie przyjmowała interesantów w godzinach 13:00-14:00.1  2  


BiP
Wydarzenia

  Październik 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Urząd Gminy Wilga 2010  |   Kontakt