Bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców.
21 czerwca 2019

Od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Gmina Wilga zrealizuje grant w ramach projektu pn.: Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!, którego celem jest podwyższenie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Wilga, którzy ukończyli 25 rok życia.

Szkolenia organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!.

Wartość uzyskanego dofinansowania dla Gminy Wilga wynosi: 80.640,00 PLN

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00