Ochrona środowiska

Do 23 kwietnia 2021 r. (do godz. 15:00) otwarty jest nabór wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Wilga informuje, że otwarty jest nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z odbiorem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez WFOŚiGW w Warszawie, który obejmuje min. odbiór i utylizację azbestu i wyrobów zawierających...

15 kwietnia 2021

UWAGA na niebezpieczne sytuacje z udziałem wilków

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilka, który zwiększa swoją liczebność i zasięg, również na terenach, na których od dawna nie był widywany. W załączeniu – procedury postępowania w...

13 kwietnia 2021

W dniu 21 stycznia 2021 r. odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych z przed posesji.

Podczas objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie naszej gminy odbierane będą odpady tj.: stoły, krzesła, szafy, tapczany, kanapy, wersalki, fotele, łóżka, materace, meble ogrodowe, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych. Natomiast nie będą odbierane odpady pochodzące...

19 stycznia 2021

Szczepienie psów w 2021 r.

W związku z pandemią Covid-19 grupowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Wilga zostało czasowo zawieszone. W chwili obecnej istnieje możliwość szczepienia zwierząt na indywidualne zgłoszenie pod nr telefonu 604 356 967, które przyjmuje...

18 stycznia 2021

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439) Wójt Gminy Wilga zawiadamia, że Rada Gminy...

30 grudnia 2020

Przypominamy mieszkańcom Gminy Wilga o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie...

21 grudnia 2020
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 685 30 70
Telefon/Fax:(025) 685 30 71
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00