Tablica Ogłoszeń

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że po otrzymaniu informacji telefonicznej od pracownika Urzędu Gminy Wilga o pozytywnym rozpatrzeniu WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE należy dokonać wpłaty na konto Gminy Wilga : nr...

2 grudnia 2022

Uwaga, zmiana wniosku o dodatek dla podmiotów wrażliwych

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 30.11.2022 roku, upływa termin na złożenie wniosku o dodatek dla podmiotów wrażliwych, natomiast od dnia 26.11.2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2432 https://www.gov.pl/web/klimat/rozporzadzenie-mkis-aktualizujace-przepisy-wykonawcze-do-tzw-ustawy-o-zrodlach-ciepla2...

29 listopada 2022

Dodatki na zakup opału dla podmiotów wrażliwych

Przypominamy, że do 30 listopada 2022 r. podmioty wrażliwe mogą składać wnioski o dodatki na zakup opału. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest...

23 listopada 2022

Uwaga. Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego...

23 listopada 2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Wilga

Ogłoszenie Wójta Gminy Wilga w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilga z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24...

17 listopada 2022

Ogłoszenie

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i...

16 listopada 2022

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Wilga informuje, zgodnie z informacją przekazaną od dzierżawcy wodociągu, że w dniu 15 listopada (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Trzcianka, Cyganówka, Nowy Żabieniec, Stary Żabieniec i Uścieniec Kolonia. Za utrudnienia...

14 listopada 2022

Maszt z projektu „Pod Biało-czerwoną”

W dniu 10.11.2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żabieńcu odbyło się uroczyste wciągnięcie na maszt flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Maszt z flagą szkoła otrzymała w ramach projektu ,,Pod biało- czerwoną”. W uroczystości udział wzięli: Wójt...

14 listopada 2022

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

W związku z wejściem w życie ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Wójt Gminy Wilga rozpoczął przyjmowanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych. Osoby zainteresowane prosimy o...

9 listopada 2022
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00