Deklaracja dotycząca źródeł ciepła – upływają terminy – SPRAWDŹ!
20 czerwca 2022

WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU!


Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy
obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wejdź na stronę: https://www.gunb.gov.pl

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. 30 czerwca 2022 r.
  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r. 14 dni od dnia uruchomienia

Deklarację można również złożyć w formie papierowej – wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta.

Więcej informacji na https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklaracja – Formularz A: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

Deklaracja – Formularz B: https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

Wszystkich, którzy są zainteresowani dokładnymi informacjami dotyczącymi składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB – zapraszamy do kontaktu poprzez specjalną infolinię – numer telefonu 22 295 51 28

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00