Deklaracja źródła ciepła w budynku – to nowy obowiązek właścicieli budynków lub zarządców nieruchomości w zakresie ochrony powietrza. Od 1 lipca 2021 r. rozpocznie się składanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach. Zebrane dane będą stanowić element Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji w Polsce.
30 czerwca 2021

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2020 r. pod pozycją 9595 i jest również dostępna na stronach internetowych: www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl. Powyższy program wszedł w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r. Więcej na temat CEEB i składania deklaracji: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq   

Prosimy nie mylić obowiązku złożenia deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła z INWENTARYZACJĄ ( dotychczasowych tj. istniejących ) ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie całego województwa mazowieckiego, w roku 2021 na terenie Gminy Wilga przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła ( tj. rodzajów urządzeń do ogrzewania budynków). Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki mieszkalne (w tym wykorzystywane letniskowo), handlowe, usługowe, przemysłowe. Inwentaryzację przeprowadzi firma wyłoniona w przetargu w terminie do 31 października 2021 r. Ma ona celu dokładne rozpoznanie, jakimi źródłami ciepła mieszkańcy ogrzewają swoje domy. Wyniki tych prac posłużą do określenia potrzeb w zakresie likwidacji starych urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym, będących źródłem zanieczyszczenia powietrza i zastąpienia ich przez urządzenia bardziej ekologiczne i energooszczędne.

Trwają prace nad uruchomieniem funkcjonalności działania systemu CEEB. W chwili obecnej uruchomiona została funkcjonalność logowania dla gmin, w następnej kolejności zostanie wznowiona funkcjonalność składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw. Pod adresem https://www.zone.gunb.gov.pl wkrótce każdy będzie mógł znaleźć, wypełnić i wysłać ankietę dotyczącą istniejących źródeł ciepła. Dodatkowo pojawi się wersja papierowa ww. ankiety, którą można będzie przekazać do Urzędu Gminy Wilga.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00