x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie dla OSP w Mariańskim Porzeczu
1 października 2020

W dniu 03.09.2020 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariańskim Porzeczu podpisała umowę z WFOŚIGW w Warszawie na: „Działania prowadzące do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii i poprzez zwiększanie skuteczności pełnionej służby w szeregach ochotniczej straży pożarnej, w tym aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”. Jednostka zakupiła środki ochrony osobistej za łączna kwotę 21 tysięcy w tym: 15 tysięcy złotych wynosi dotacja od WFOŚIGW, wkład Gminy Wilga – 5 tyś. zł oraz 1 tysiąc złotych to wkład własny jednostki.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00