Doposażenie stołówek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żabieńcu oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Stanisława Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu
4 listopada 2019

Uprzejmie informujemy, że w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, Gminie Wilga, jako organ prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 32 604,00 zł. Dotacja została przyznana Publicznej Szkole Podstawowej w Żabieńcu oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Stanisława Papczyńskiego w Mariańskim Porzeczu. (PSP Żabieniec – 13 766,00 zł, PSP w Mariańskim Porzeczu – 18 838,00 zł). Wkład własny Gminy Wilga wyniósł ogólnie 8 151,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Program składa się z 3 modułów:

  • 1 moduł dla dzieci i młodzieży;
  • 2 moduł dla osób dorosłych,
  • 3 moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Moduł 3 Programu dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. W ramach modułu 3 Programu przewidziane są następujące działania:

1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Żabieńcu
Stołówka w Zabieńcu
Stołówka w Mariańskim Porzeczu
Stołówka w Mariańskim Porzeczu
Stołówka w Mariańskim Porzeczu
Stołówka w Mariańskim Porzeczu
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00