Gmina Wilga planuje ubiegać się o przyznanie środków w formie dotacji na dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2023. Dlatego też informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.
8 lutego 2023

O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych, natomiast dofinansowanie obejmuje koszty: transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz samego unieszkodliwienia.

Wobec powyższego osoby fizyczne zainteresowane udziałem w zadaniu, mogą składać stosowne wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w Urzędzie Gminy w Wildze.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00