Gmina Wilga realizuje rządowy Program pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021.
22 czerwca 2021

 

             Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego  Funduszem Solidarnościowym.

Dofinansowanie zadania z Funduszu Solidarnościowego: 7 344,00 PLN

Całkowita wartość zadania : 7 344,00 PLN


         Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają opieki wytchnieniowej.


         Program jest realizowany w trzech formach:

  1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: a)miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, b)ośrodku wsparcia, c)innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
  2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w: a)ośrodku wsparcia, b)w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, c)innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywna opinię gminy/powiatu.
  3. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki /pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

      Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

      W Gminie Wilga Programem ,, Opieka wytchnieniowa” w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania w wymiarze 180 godzin objęta jest jedna osoba, która sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną i wymaga wysokiego poziomu wsparcia.                                                                                                                                            

     Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze,

 ul. Warszawska 38 tel. 25 629 93 43

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00