I N F O R M A C J A O W Y N I K A C H N A B O R U
9 czerwca 2021

Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Eliza Danuta Stepnowska zamieszkała  w miejscowości Sobienie-Jeziory.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oceniając kwalifikacje kandydatki komisja stwierdziła, że kandydatka spełnia wymagania formalne do zajmowania stanowiska ds. zamówień publicznych oraz posiada wiedzę i umiejętności zgodne z zakresem wymagań stawianych na wyżej wymienionym stanowisku. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej pozwala sądzić, że powierzone obowiązki będzie wykonywała sumiennie i z pełnym zaangażowaniem.

                                                                  Wójt

                                                                /-/ Bogumiła Głaszczka

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00