INFORMACJA DLA POSIADACZY SZAMB I PRZYDOMOWYCH CZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
17 listopada 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizacje umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Wilga na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z ich nazwami, adresami siedziby oraz numerami telefonów:

1. DARTEX Naber Dariusz
ul. Wiślana 17, 08-470 Wilga
tel. (25) 685 30 91,

2. EKOLIDER Jarosław Wyglądała,Lucin 4, 08-400 Garwolin
tel. (25) 683 09 53, (25) 6827600;

3. Usługi-Wywóz Nieczystości Płynnych Żmudzin Piotr
ul. Szmaragdowa 14; 08-443 Sobienie-Jeziory
tel. 503 681 680

4. Usługi Asenizacyjne – Justyna Żmudzin, ul. Kasztanowa 1 A, 08-443
Sobienie-Jeziory
tel. 517 030 491

5. Zające – Darkop Dariusz Zając, Sośninka 86, 08-450 Łaskarzew
Sobienie Jeziory
tel. 518-367-756, 664 441 071

6. F.H.U. Korbud Krzysztof Korycki, Wola Łaskarzewska 18A,08-450 Łaskarzew
tel. (25) 684-53-17

7. CLIPPER Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków
tel. 801-52-52-52

8. BartexCar-Bartłomiej Żelazo, Warszawice 6A, 08-443 Sobienie-Jeziory,
tel. 781-763124

9. Jacek Woźniak AMBIT, Mariańskie Porzecze 17, 08-470 Wilga,
tel. 600-944-279

Właściciele, którzy nie wypełnili obowiązku wynikającego z ww. ustawy winni to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy Wilga prowadzi kontrole wszystkich istniejących na terenie Gminy Wilga zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00