x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Informacja dotycząca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno – wypoczynkowych obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.
4 stycznia 2022

UWAGA!!!

Informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w roku 2022 nie zmieniła się.

Zgodnie z uchwałą  Rady Gminy Wilga nr XXIX/154/20 (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 03 grudnia 2020 r., poz. 11903)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
na terenie Gminy Wilga oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym
miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  1. 25 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje kompostowanie bioodpadów (opłata zawiera zwolnienie w wysokości 5 zł za zagospodarowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym);
  2. 30,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz mieszkaniec deklaruje oddawanie bioodpadów;
  3. 120,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok w wysokości:

  1. 180,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 720,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00