Informacja dotycząca bezpańskich zwierząt
1 września 2020

Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń od mieszkańców dotyczącą biegających po terenie gminy Wilga bezpańskich psów, Wójt Gminy Wilga przypomina, że Rozdział 6 i 7 Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga, reguluje:

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

oraz

– Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji

rolniczej, w tym także zakazu utrzymywania na określonych obszarach

i tak m.in. :

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami oraz do niedoprowadzania ich do stanu niebezpiecznego dla ludzi i zwierząt.

– Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi lub zwierząt, mogą być

wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

Kary za brak należytej kontroli nad psem, regulują odpowiednio przepisy kodeksu wykroczeń .

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00