x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Informacja w sprawie podatków dla osob prawnych na rok 2019
2 stycznia 2019

Urząd Gminy w Wildze przekazuje w załączeniu aktualne druki deklaracji podatkowych na rok 2019 wraz z obowiązującymi aktami prawnymi, które zawierają stawki podatkowe na rok 2019.
Jednocześnie nadmienia się, że w przypadku podatku od nieruchomości obowiązują stawki z 2018 r. oraz, że zachowuje moc Uchwałą Nr 1.2.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 09 stycznia 2018 r. orzekająca nieważność w części § 1 ust. 1 pkt 2 lit c Uchwały Nr XXXVII/193/17 Rady Gminy Wilga w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
W 2019 r. w stosunku do budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obowiązuje tylko jedna stawka podatku w wysokości 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek rolny

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2019 r.

Komunikat prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna na 2019 r.

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2019 r.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00