INFORMACJA -ZAKAZ PRZEJEŻDŻANIA PRZEZ WAŁY
10 sierpnia 2022

Informujemy, że dnia 21.07.2022 r. zostały zakończone prace związane z interwencyjną zabudową ubytków wału kierującego rz. Wisły w m. Wólka Gruszczyńska (dz. nr ew. 131, 178/4, 368, 361, 400 obr. Wólka Gruszczyńska, gm. Wilga, pow. garwoliński, woj. mazowieckie). Prace te byty wymuszone rozjeżdżaniem wału kierującego rz. Wisły przez niewielkie pojazdy mechaniczne (quady, motocykle).

Takie zachowania powodują znaczne ubytki w skarpach, osłabienie wału oraz w konsekwencji mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji powodziowych. Musimy mieć na uwadze, ze wały przeciwpowodziowe stanowią infrastrukturę krytyczną, która zabezpiecza mieszkańców przed powodziami (a co za tym idzie stratami) spowodowanymi zjawiskami na rzekach (wezbrania zimowe wskutek zamarzania, wiosenne czy inne okresowe niebezpieczeństwa będące wynikiem gwałtownych zjawisk pogodowych). W związku z tym winny być otoczone szczególną troską. W żadnym wypadku nie służą rekreacji a tak nieodpowiedzialne zachowania mogą mieć poważne konsekwencje.

Na zjeździe z drogi publicznej prowadzącej do wałów zostały ustawione znaki B-1 (zakaz ruchu) z przymocowaną poniżej tabliczką informacyjną „Nie dotyczy PGW Wody Polskie oraz służb”.

Ponadto informujmy, że zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pozn. zm.) zakazuje się przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, co grozi grzywną, kar ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (jeżeli szkoda jest znaczna, do lat 2).

Zaznaczamy jednocześnie, że rozumiejąc potrzeby mieszkańców, dla których wał ppwodz. jest jedyną drogą do użytków rolnych, dopuszczamy możliwość poruszania się po wyznaczonej drodze pojazdów wykorzystywanych do prac polowych.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00