Komunikat w sprawie składania wniosków na dowód osobisty
28 lipca 2021

Informujemy, że w związku ze zmianą wzoru dowodu osobistego, jaką zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 10 pkt. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego było możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/ podopiecznego zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „ Uzyskaj dowód osobisty”.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w nowych dowodach osobistych pojawią się dwie najważniejsze zmiany. Zostanie wprowadzony skan podpisu posiadacza dowodu osobistego, jak również druga cecha biometryczna, tj. odciski palców, widoczna w warstwie elektronicznej.

Procedura pobierania odcisków palców odbywać się będzie w urzędzie gminy podczas składania wniosku od wszystkich osób, które ukończyły 12 lat, dlatego konieczna jest osobista obecność.

Ponadto odciski nie będą pobierane od osób, od  których nie ma chwilowo fizycznej możliwości pobrania odcisków któregokolwiek z palców np. z powodów medycznych. Dowód osobisty bez odcisków palców, ważny jest na okres krótszy tj. 12 miesięcy.
Przypominamy, że nie ma konieczności wymiany dowodu osobistego na nowy, ze starego będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność. O nowy dowód osobisty mogą starać się osoby, których dokument traci ważność lub które kończą 18 lat i nie mają jeszcze dowodu osobistego.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00