x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Komunikat Wójta Gminy Wilga w sprawie zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych
6 kwietnia 2020

Komunikat Wójta Gminy Wilga

dot. Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Wójt Gminy Wilga informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 i 522), oraz ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Wilga, biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 184), stosując się do wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r znak: ZPOW-571-32/2, zgłoszenia na członków Obwodowej Komisji Wyborczej można dokonać w następujący sposób:

  1. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, zgłoszenia należy dokonywać najpóźniej do  10 kwietnia 2020 roku w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy czyli 7.00 -15.00.
  2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@gminawilga.pldo 10 kwietnia 2020 roku w godzinach funkcjonowania urzędu czyli do godziny 15.00. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny, w takim przypadku jednak oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą.
  3. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest: a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego; b)potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie dokonywane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Dokumenty zgłoszeniowe można również złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wilga,  ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, poprzez wrzucenie dokumentów do urny znajdującej się w przedsionku budynku urzędu.
  5. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zgłaszania list kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych należ kontaktować się z Sekretarzem Urzędu Gminy Wilga za pomocą poczty elektronicznej : sekretarz@gminawilga.pl lub pod numerem telefonu 603 686 525.

      Wójt Gminy Wilga

/-/ Bogumiła Głaszczka

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00