Mazowsze dla miejsc pamięci
24 sierpnia 2023

„Wykonanie prac konserwatorskich przy obelisku

10-lecia odzyskania niepodległości w 1918 r. w Wildze”

Zadanie pn: „Wykonanie prac konserwatorskich przy obelisku 10-lecia odzyskania niepodległości w 1918 r. w Wildze”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” zostało zakończone.

Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł: 33.770,09 zł.
Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi: 24.616,07 zł, co stanowi 80 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zadanie obejmowało wykonanie prac remontowo-konserwatorskich pomnika w kształcie obelisku
10-lecia odzyskania niepodległości w 1918 roku w Wildze, w następującym zakresie:

  1. Prace przygotowawcze i organizacyjne terenu budowy, w tym wykonanie rozpoznania obelisku oraz zdjęć pomnika.
  2. Prace remontowo-konserwatorskich obelisku obejmujące: oczyszczenia pomnika z wykwitów solnych oraz porostów i mchów, uzupełnienia ubytków, oczyszczenia liter, zabezpieczenia wierzchniej warstwy pomnika, czyszczenie i renowację figury orła oraz medalionu
    z podobizną Józefa Piłsudskiego.

Zakładany termin realizacji został dotrzymany. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym i finansowym.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00