x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

NOWE AUTO DO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR W GMINIE WILGA
26 kwietnia 2021

Dzięki staraniom i wysiłkowi Wójta Gminy Wilga Pani Bogumiły Głaszczki oraz pracowników urzędu, gmina Wilga może pochwalić się nowym samochodem, który został zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i funduszy gminnych w związku z realizacją usługi indywidualnego transportu Door-To-Door dla mieszkańców gminy Wilga z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Auto zostało zakupione w ramach uzyskanego przez gminę grantu dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskanego w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem programu, który od 1 maja  realizowany będzie na terenie gminy Wilga jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym mieszkańców z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie im usług indywidualnego transportu „Door To Door”. W ramach projektu w gminie będzie funkcjonował bezpłatny transport indywidualny dla pełnoletnich mieszkańców gminy, potrzebujących wsparcia w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego.

Z usługi transportowej będą mogły korzystać osoby, które mają utrudniony dostęp do zatrudnienia oraz usług publicznych takich jak:

  • usługi opiekuńcze,
  • usługi edukacyjne,
  • usługi zdrowotne,
  • korzystanie z dóbr kultury.

Świadczenie takiej usługi transportowej będzie również możliwe poza terenem gminy, jeżeli wyjazd będzie związany z aktywizacją społeczno-zawodową uczestników projektu. Do prawa korzystania ze środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim będą miały osoby:

  • z ograniczoną sprawnością: poruszające się na wózku, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące,
  • zagrożone ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
  • mające ograniczone możliwości rozwoju zawodowego,
  • posiadające ograniczone możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu się, będzie mogła korzystać bezpłatnie z usługi transportowej wraz z opiekunem, asystentką osoby niepełnosprawnej lub psem asystującym. Dodatkowo osobom, które będą potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi będzie udzielać pomocy osoba zatrudniona na stanowisku pomocy administracyjnej/asystenta w dotarciu do i z samochodu.

Usługa transportowa będzie realizowana w oparciu o Regulamin i Koncepcję transportu obowiązującą na terenie gminy Wilga. W piątek popołudniu trafił do nas samochód, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych typu bus. Wartość dostarczonego pojazdu to ponad 150 tysięcy zł brutto. To auto marki Ford Transit Combi, mogące pomieścić 9 osób, tj. kierowcę i 8 pasażerów. Samochód przystosowany jest do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, więc posiada świadectwo homologacji jako samochód osobowy z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Samochód wyposażony jest w jeden dodatkowy wózek inwalidzki, szyny najazdowe ułatwiające wjazd i wyjazd do/z auta, dodatkowe pasy bezpieczeństwa. Ponadto auto posiada niezbędne akcesoria spełniające wymogi bezpieczeństwa osób poruszających się po drodze (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa). Wnętrze samochodu jest wygodne i przestronne, ma 160 cm wysokości. Posiada dodatkowe uchwyty oraz punkty oświetlenia i odblaski progowe ułatwiające wsiadanie do auta oraz komunikację w nim. Wkrótce na stronach Urzędu Gminy Wilga zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z usługi indywidualnego transportu Door-To-Door.

Całkowita wartość projektu to kwota 371.213,38 zł z czego Gmina Wilga z własnego budżetu wydatkuje jedynie kwotę 18.376,00zł.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI JUŻ OD 1 MAJA 2021 ROKU.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00