Nowe ogrodzenie placu zabaw w Wildze!
10 lipca 2023

W Wildze zostanie wykonane nowe, bezpieczne ogrodzenie wokół placu zabaw dla dzieci wraz ze ścieżką edukacyjną w postaci trzech tablic informacyjnych w formie rysunkowej z zakresu ochrony środowiska, przedstawiających recykling odpadów, oszczędzanie wody i oszczędzanie energii.

Gmina Wilga jest w tym roku jednym z laureatów V edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w gminie zostanie wymienione ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w centralnej części miejscowości Wilga.

Dodatkową atrakcją placu zabaw będzie zorganizowanie w ramach projektu „ścieżki edukacyjnej” dla maluchów.

W zakresie ochrony środowiska naturalnego, planuje się ustawienie na terenie placu, wzdłuż płotu, trzech kolorowych tablic informacyjnych w formie rysunkowej, przedstawiających recykling odpadów (korzyści z segregacji odpadów i możliwości ich ponownego przetworzenia – recykling), oszczędzanie wody (proste sposoby oszczędzania wody w codziennym życiu każdej rodziny) i oszczędzanie energii (sposoby oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w domu).

Realizacja projektu wpłynie na rozwój wspólnej przestrzeni publicznej – zwiększy bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw i w jego otoczeniu, zwiększy świadomości wpływu każdego człowieka na ochronę środowiska naturalnego, wpłynie na kształtowanie nawyków i postaw proekologicznych. Dodatkowo projekt wpłynie pozytywnie na wizerunek miejscowości Wilga pod względem estetyki i bezpieczeństwa.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl, https://www.energetycznykompas.pl.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00