OBWIESZCZENIE
28 października 2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga o wszczęciu postępowania na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin działającej przez pełnomocnika ENERGOCOM pro Sp. z o.o. ul. Poleczki 9a, 02-822 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i niskiego napięcia wraz z kontenerową stacją transformatorową, stanowiskiem słupowym średniego napięcia i złączem kablowym niskiego napięcia zlokalizowanych na dzi. nr 481/3 w miejscowości Wilga.
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00