OBWIESZCZENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO B.6733.01.2020.SK
15 kwietnia 2020

Polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV,  nN-0,4kV, sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV, nN-0,4kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych, w miejscowości Wilga i Celejów, gm. Wilga

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00