x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

OBWIESZCZENIE w związku ze zmianą wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
17 kwietnia 2020

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Janickiego, wykonującego prace dla firmy „ENERGOPROGRESS” ul. Marynarska 14 lok. 102, 02-674 Warszawa,  wystąpił z wnioskiem odnośnie wykreślenia z wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego części działek o nr ewidencyjnych, 51/4 obręb Wólka Gruszczyńska, 52/6 obręb Wólka Gruszczyńska , 218 obręb Zakrzew, 202 obręb Zakrzew, 299 obręb Wilga , 282/2 obręb Wilga, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, sieci napowietrznej SN-15kV, w miejscowości Wilga.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00