x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilga
2 marca 2020

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Janickiego, wykonującego prace dla firmy „ENERGOPROGRESS” ul. Marynarska 14 lok. 102, 02-674 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, nN-0,4kV, sieci napowietrznej SN-15kV, nN-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV, nN-0,4kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych, w miejscowości Wilga i Celejów, gm. Wilga na działkach ewidencyjnych o numerach :

Wilga: 428/7, 424, 425/14, 369/5, 428/4, 371/2 – ul. Warszawska, 313/1 – ul. Tartaczna,                     1389  – ul. S. Żeromskiego, 443/6 – ul. H. Sienkiewicza, 428/14 – ul. W. Witosa,

Celejów: 864/3, 870/3, 890, 896/1, 1047/14, 1049/3, 804/3, 804/5 – drogi gminne,   990/2, 1108 – drogi powiatowe,  1103/30, 1103/31, 1103/32, 1103/33, 1103/34 – drogi wojewódzkie

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00