OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilga
21 maja 2019

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budow ą nowego mostu nad rz. Wilgą w m. Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz 51+125” zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 479/4, 490, 519/2, 1161/2, 1314/9, 1314/10, 1314/11, 1314/12, 1314/13, 1314/14, 1314/15, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, jednostka ewidencyjna 140313_2 Wilga, obręb 0019 Wilga.

Obwieszczenie

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00