x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
7 sierpnia 2023

WÓJT GMINY WILGA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wilga

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Przedmiotem przetargu jest 6 niezabudowanych działek gruntu:

 • Działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 1957 o powierzchni 0,3440 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Muminków, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 • Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00007623/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 • Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A7 – 45ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.

 • Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 172.000,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.
  • Działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 1958 o powierzchni 0,3360 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Muminków, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00005643/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  • Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A7 – 45ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.
  • Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 168.000,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.
  • Działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 1959 o powierzchni 0,3440 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Muminków, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00007623/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  • Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A7 – 45ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.
  • Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.
  • Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 172.000,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.
  • Działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 1934 o powierzchni 0,3722 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Leśnych Ludzi, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00005563/8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  • Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A7 – 42ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.
  • Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.
  • Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 186.100,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosiDziałka oznaczona numerem ewidencyjnym: 1941 o powierzchni 0,3315 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Zielony Zaułek, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00007622/4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  • Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A7 – 42ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.
  • Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.
  • Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 165.750,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.
  • Działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 1942 o powierzchni 0,3315 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10, OTW Wilga, gmina Wilga przy ulicy Zielony Zaułek, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
  • Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta Nr SI1G/00047463/3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
  • Przeznaczenie nieruchomości: Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka leży na terenie ozn. symbolem A7 – 42ML: teren zabudowy letniskowej. W ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Garwolinie grunt oznaczony symbolem: LsVI – lasy.
  • Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.
  • Opis nieruchomości: Działka posiada kształt regularny o prostych granicach, równa, porośnięta drzewostanem sosnowym. Działka nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – drogami leśnymi, wydzielonymi geodezyjnie, będące we władaniu Gminy Wilga. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych ww. terenu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 165.750,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu: 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wilga – sala konferencyjna (parter).
  1. Działki będą licytowane według kolejności ogłoszonej w przetargu, rozpoczynając od nr 1957, a kończąc na 1942.
  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • Wpłacenie przez uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości:
  • działka o nr ewidencyjnym 1957– 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
  • działka o nr ewidencyjnym 1958 – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
  • działka o nr ewidencyjnym 1959 – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
  • działka o nr ewidencyjnym 1934 – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
  • działka o nr ewidencyjnym 1941 – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
  • działka o nr ewidencyjnym 1942 – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

  na konto Urzędu Gminy Wilga – Bank Spółdzielczy w Garwolinie, oddział w Wildze: Nr 90 9210 0008 0046 7021 2000 0050 w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. z dopiskiem: „wadium na przetarg – działka nr … (należy wpisać nr działki). Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, upoważnia ono do czynnego uczestnictwa w przetargu. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak, aby w dniu 30 sierpnia 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek  razy wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki.

  • Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, okazać dowód tożsamości oraz złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (do wypełnienia na przetargu).
  • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby reprezentującej osobę prawną – należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem.
   W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika dodatkowo wymagane jest przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  • W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
   z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
  • Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany resztę ceny zapłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
  1. Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1356) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, do działek nr 1957, 1958, 1959, 1934, 1941, 1942 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Ls – lasy, z mocy prawa przysługuje prawo pierwokupu tego gruntu. Oznacza to, że z osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży. Następnie o treści umowy sprzedaży notariusz niezwłocznie zawiadamia nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Zatem zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego nastąpi po wypowiedzeniu się nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu, co do treści warunkowej umowy sprzedaży gruntu i nie skorzystaniu z przysługującego prawa pierwokupu.
  • Termin zawarcia warunkowej umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  • W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktów notarialnych w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wilga.
  • Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wilga – tel. (25) 629 93 40 pok. nr 4 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wilga – tel. (25) 629 93 31.
  logo

  Gmina Wilga

  Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

  Kontakt

  Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
  Telefon:(025) 629 93 31
  Telefon/Fax:(025) 629 93 45
  E-mail:urzad@gminawilga.pl
  NIP:826-21-34-562
  REGON:711582368
  KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

  Godziny pracy

  Poniedziałek : 9:00 - 17:00
  Wtorek : 7:00 - 15:00
  Środa : 7:00 - 15:00
  Czwartek : 7:00 - 15:00
  Piątek : 7:00 - 15:00