x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

OGŁOSZENIE wyników postępowania konkursowego
16 marca 2020

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Wilga w dniu 16 marca 2020r.,  w którym wyłoniono oferentów na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

         Wójt Gminy Wilga informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 16 marca 2020 r. na wykonanie zadania publicznego wyłoniono następującego oferenta:

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez promocję sportu i aktywnego stylu życia, prowadzenie zajęć sportowych, organizację szkolenia sportowego, rozgrywek i współzawodnictwa   w sekcjach piłki nożnej: Uczniowski Klub Sportowy „Amur Wilga” w Wildze ul. Warszawska 38, 08 – 470 Wilga. Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne ze wsparciem finansowym  w wysokości 90.000,00 zł. Z oferentem zostanie zawarta umowa na realizacje zadania publicznego w formie wsparcia w 2020 roku.

                                                                                     Wójt Gminy Wilga

                                                                                  /-/ Bogumiła Głaszczka

Wilga, dnia 16 marzec 2020 r.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00