x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

OSIEDLE WILGA – Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
3 lipca 2023

Wójt Gminy Wilga informuje, że zgodnie z treścią UCHWAŁY NR LII/318/23 RADY GMINY WILGA z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Osiedle Wilga, w dniu 17 lipca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wildze odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Osiedla Wilga.

Na podstawie par. 16 ust. 3 Statutu Sołectwa Osiedla Wilga stanowiącego załącznik nr 22 do Uchwały nr XII/45/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Wilga w przypadku utworzenia nowej jednostki pomocniczej Rada Gminy zarządza w formie uchwały wybory sołtysa i rady sołeckiej. W dniu 8 listopada 2022 r. została podjęta Uchwała nr XLVI/270/22 Rady Gminy Wilga w sprawie podziału sołectwa Wilga i utworzenia sołectwa Osiedle Wilga oraz zmiany uchwały nr XII/44/2003 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2003 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Wilga. W związku z powyższym Rada Gminy Wilga utworzyła nowe sołectwo, nadała statut, a następnie ustaliła termin wyborów.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej określa Statut Osiedla Wilga.
Uchwała w sprawie terminu i miejsca wyborów oraz Statutu Osiedla Wilga w załączeniu.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00