x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Pomoc dla osób doznających przemocy domowej oraz osób z problemem alkoholowym
22 kwietnia 2020

Pandemia koronawirusa zwiększa zapotrzebowanie na pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które obecnie nie chodzą do szkoły i całe dnie siedzą w domu.Bezpośrednie formy pomocy świadczone w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych, grupach terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej itp. są obecnie zawieszone, dlatego trzeba pomyśleć o alternatywach dla w/w pomocy.

Dlatego, w związku z pismem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z dnia 9 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy w Wildze informuje o działającym na zlecanie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02). Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki w godz. od 13.00 do 15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia).

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00