Poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wildze
25 lutego 2020

W dniu 23 lutego 2020 r. w Wildze, gmina Wilga odbyło się poświecenie i przekazanie „Nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wildze”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wildze. Wójt Gminy Wilga – Pani Bogumiła Głaszczka poprosiła Proboszcza Parafii w Wildze Ks. Marka Żaka o odprawienie Mszy Świętej w intencji strażaków OSP w Wildze oraz ich rodzin.

Po mszy z udziałem zaproszonych gości oraz Pocztów Sztandarowych jednostek OSP z terenu Gminy Wilga: OSP w Mariańskim Porzeczu, OSP w Żabieńcu oraz OSP w Wildze, a także OSP w Woli Władysławowskiej należącej do Parafii w Wildze nastąpił uroczysty przemarsz pod Remizę OSP w Wildze. Dalsze uroczystości odbyły się na placu strażackim.

Na placu strażackim Prezes OSP w Wildze druh Piotr Winek powitał zaproszonych gości. Następnie przed Wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Panią Albiną Łubian został złożony meldunek przez Naczelnika OSP w Wildze druha Pawła Woźniaka o gotowości pododdziałów do uroczystości strażackiej. Po złożonym meldunku Prezes poprosił ks. proboszcza o poświęcenie samochodu strażackiego. Po poświęceniu odczytany został Akt przekazania samochodu pożarniczego dla OSP w Wildze. Po odczytaniu aktu Wójt przekazała na ręce Naczelnika OSP w Wildze kluczyki i dokumenty do nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Naczelnik podziękował i powiedział, że zadba oto, aby samochód strażacki zawsze był gotowy do wyjazdu.

Prezes OSP w Wildze podziękował Wójtowi, Radzie Gminy Wilga na czele z Przewodniczącą Panią Agnieszką Nagadowską oraz sponsorom, darczyńcom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania nowego wozu.

Nowy wóz strażacki to uterenowiony Renault MDB3 D z napędem 4×4. Koszt całkowity samochodu wyniósł 832.341,00 zł, na co składały się następujące środki:

210.000,00 zł – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

150.000,00 zł – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie,

100.000,00 zł – Samorząd Województwa Mazowieckiego,

  60.000,00 zł – Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Wilga

    5.000,00 zł – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Garwolin,

  10.000,00 zł – środki własne OSP pozyskane od lokalnych sponsorów,

297.341,00 zł – wkład własny gminy.

Za przygotowanie, złożenie i rozliczenie wszystkich wniosków odpowiedzialny był druh Wojciech Parol.

Wójt Gminy Wilga wraz z Prezesem OSP podziękowali za wsparcie finansowe i wręczyli pamiątkowe tabliczki.

W imieniu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie tabliczkę odebrał nadbryg. Bogdan Łasica – Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie.

W imieniu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Wilga – Prezes Pan Roman Kęder.

Pamiątkowe tabliczki zostały również przygotowane dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Nadleśnictwa Garwolin.

Wójt Gminy Pani Bogumiła Głaszczka odczytała uroczysty list Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany przez Zastępcę Prezesa Panią Kamilą Mokrzycką, którzy niestety nie mogli przybyć na uroczystość.

Po uroczystym wręczeniu pamiątkowych tabliczek głos zabrali zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP IX kadencji,

Pani Iwona Kurowska – Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego,

Pani Agnieszka Nagadowska – Przewodnicząca Rady Gminy Wilga.

nadbryg. Bogdan Łasica – Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie.

Pani Albina Łubian – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

Pan Waldemar Sabak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości Wójt Gminy Wilga wraz z Prezesem OSP w Wildze zaprosili gości na poczęstunek.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00