x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Program grantowy wsparcia KGW – wnioski do 31 sierpnia!
23 sierpnia 2023

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do dnia 31 sierpnia 2023 r. mogą ubiegać się o wsparcie w ramach programu grantowego organizowanego przez Fundację  Banku Pekao S.A.

Program przewiduje wsparcie działań kół gospodyń wiejskich w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Szczegółowe informacje

Rodzaj wsparcia: dotacja

Finansowanie: zaliczka

Czas trwania projektu: 01.08-31.10.2023. Wniosek musi być złożony nie później niż 6 tygodni przed planowaną realizacją projektu.

Wysokość wparcia: do 100%, maks. 7.500 zł

Wkład własny: 0%

Koszty kwalifikowalne:
1. Zakup lub wynajem sprzętu, lub wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych (w tym meble piknikowe).
2. Zakup usług związanych bezpośrednio z organizacją dożynek, festynów, pikników itp. o charakterze kulturalnym.
3. Zakup towarów i usług związanych bezpośrednio z działalnością patriotyczną o charakterze kulturalnym.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.ksowplus.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/aktualnosc/program-grantowy-wsparcia-kgw-wnioski-do-31-sierpnia 

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00