Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
31 października 2022

Gmina Wilga zamierza przystąpić do realizacji   ministerialnego Programu ,,Opieka Wytchnieniowa” –edycja 2023 w związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wildze ogłasza nabór wniosków w ramach w/w Programu. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego .
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki  wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.
W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane do składania Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze lub na adres e-mail: gops@gminawilga w terminie do 8 listopada 2022 r .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:   25 6299343 lub 25 6299346.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

Pliki do pobrania:

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00