x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Program pn.,, Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021
15 grudnia 2020

Program dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej, codziennej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia poziomu swoich kompetencji w tym zakresie, a także objęcia ich poradnictwem specjalistycznym uwzględniającym min. aspekty psychologiczne i społeczne oraz zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00