ODWOŁANY JEST planowany na dzień 14 listopada 2020 r. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH czynny w godz. 8:00 – 16:00 w Celejowie
17 czerwca 2020

W związku z częstymi wątpliwościami Urząd Gminy Wilga uprzejmie informuje mieszkańców, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Celejowie (przy oczyszczalni ścieków) można bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania z papieru i tektury, i szkła;
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.);
 • opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki);
 • opakowania po detergentach i środkach ochrony roślin;
 • opony pojazdów osobowych, rowerów;
 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów;
 • szkło np. okienne, drzwiowe;
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych;
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
 • kompletne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;
 • zużyte akumulatory, baterie;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • bio odpady (np. trawa, liście drobne gałęzie).

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne;
 • materiały zawierające azbest;
 • papa i styropian budowlany;
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;
 • odpady, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00