x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Celejów 9 lipiec 2022 r.
30 czerwca 2022

Urząd Gminy Wilga informuje, że w dniu 9 lipca 2022 r. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Celejowie nr działki 1106. (przy oczyszczalni ścieków) można bezpłatnie oddać posegregowane odpady komunalne.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura, w tym opakowania,
 • metal, w tym opakowania,
 • tworzywa sztuczne w tym opakowania,
 • szkło, w tym opakowania,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki,
 • odpady niebezpieczne w tym: opakowania po farbach i lakierach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne w ilości max 2 m³ od każdego gospodarstwa na rok kalendarzowy,
 • zużyte opony od samochodów osobowych – w ilości max 4 szt. od każdego gospodarstwa na rok kalendarzowy,
 • bioodpady dostarczone w sposób umożliwiający ich przeładunek – każdorazowo w ilości max 2 m³ – od listopada do marca;
 • tekstylia w tym opakowania,
 • popiół,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe np. meble, kanapy, sofy, rowery, dywany itp.

Mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć ww. odpady do kontenerów ustawionych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady Komunalne będą odbierane w godzinach 08:00 – 15:00.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00