x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Święto Gminy Wilga
29 czerwca 2022

W niedzielę 26 czerwca odbył się festyn rodzinno-rekreacyjny z okazji Święta Gminy Wilga, podczas festynu zorganizowane zostały aukcje charytatywne, z których dochód przeznaczony zostanie na zakup niezbędnego sprzętu do rehabilitacji Jakuba Rozuma. Również część dochodu ze sprzedaży loterii fantowej oraz dochód ze sprzedaży wszystkich produktów sprzedawanych podczas festynu został przeznaczony na pomoc dla Kuby. Udało się uzyskać kwotę 29.763 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w organizację festynu, przede wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z Wilgi, Cyganówki, Trzcianki, Nowego Żabieńca, Uścieńca Koloni i Starego Żabieńca oraz Mariańskiego Porzecza, Dyrektorowi i pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Trzciance, Dyrektorowi i pracownikom Szkoły Podstawowej w Żabieńcu, druhom z OSP Wilga, Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze, parafii Wilga, pracownikom Urzędu Gminy Wilga oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze. Dziękujemy również Samorządowi Województwa Mazowieckiego za współfinansowanie festynu. Dobro wraca, a wspólne działanie przynosi wspaniałe efekty. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00