UWAGA! ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW
13 lipca 2021

Urząd Gminy Wilga informuje, że nastąpiła zmiana numerów telefonów w Urzędzie Gminy Wilga. Poniżej znajdują się numery telefonów do poszczególnych wydziałów:

25 629 93 31 – sekretariat, oświata, archiwum;

25 629 93 34 – księgowość budżetowa, księgowość szkół

25 629 93 35 – Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, inwestycje

25 629 93 36 – podatki i opłaty lokalne, podatek transportowy i akcyza

25 629 93 37 – USC, dowody osobiste i ewidencja ludności;

25 629 93 38 – ochrona środowiska, gospodarka komunalna

25 629 93 39 – gospodarka odpadami komunalnymi i zarządzanie kryzysowe

25629 93 40 – obsługa Rady Gminy i gospodarka gruntami;

25 629 93 41 – budownictwo, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, przeznaczenie działek w planie zagospodarowania przestrzennego

25 629 93 42 – księgowość budżetowa i wynagrodzenia

25 629 93 47 – Skarbnik

25 629 93 48 – Kasa, płatności

25 629 93 32 – Wójt

25 629 93 33 – Sekretarz

Numer telefonu 25 685 30 70 jest nadal numerem głównym do sekretariatu Urzędu Gminy Wilga.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00