UWAGA! Zmiany w ustawie o dodatku węglowym.
27 września 2022

20 września 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku węglowym. Doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, aby otrzymać dodatek.

👉 W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych prowadzonych pod tym adresem.

👉 W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla kilku gospodarstw domowych mających miejsce zamieszkania pod tym samym adresem, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

👉 Przyznanie świadczenia będzie możliwe też pod warunkiem dokonania zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1️⃣1️⃣ sierpnia 2022 r.

👉 Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

👉 Ustawa wydłuża również termin na wypłatę dodatku węglowego z 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do 2 miesięcy.

Nowa ustawa wprowadziła także zasadę, zgodnie z którą dotychczasowo złożone wnioski będą rozpatrywane na nowych zasadach.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00