WAŻNY KOMUNIKAT
3 marca 2022

Solidaryzujemy się ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy, których dotknęła tragedia wojny. Na nas wszystkich spoczywa ogromna odpowiedzialność za ludzi, których świat z dnia na dzień legł w gruzach. W tych wyjątkowych okolicznościach osoby prywatne, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje państwowe łączą siły w pomocy poszkodowanym. Nasza pomoc płynie wielotorowo. Najważniejsze jednak, by była to pomoc zorganizowana i żeby każdy wiedział gdzie jej szukać!

Sytuacja jest dynamiczna, ale zachowując spokój i korzystając ze sprawdzonych informacji łatwiej rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy.
Apelujemy do wszystkich, którzy pomagają o posiłkowanie się informacjami, które są zamieszczane na stronach:
•    Ogólnopolski portal informacyjny: https://pomagamukrainie.gov.pl/.
•    Urząd ds. Cudzoziemców: www.ua.gov.pl; infolinia +48 47 721 75 75.
•    Pomoc w województwie mazowieckim: https://www.gov.pl/…/uw…/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Ważne! Za organizację miejsc pobytu dla uchodźców na terenie województwa mazowieckiego odpowiada Wojewoda. Wojewoda zapewnia systemowe rozwiązania, które dają solidne zaplecze pomocy dla uchodźców, w tym zapewnienie noclegu i podstawowych potrzeb bytowych. Informacje o organizacji miejsc pobytu dla uchodźców można uzyskać pod całodobową infolinią 987 a także pisząc na adres wczk@mazowieckie.pl

Ważne! Mieszkańcy gminy Wilga decydujący się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób na czas nieokreślony oraz biorą na siebie wszelkie koszty utrzymania osób. Na tę chwilę finansowanie ze środków publicznych mają zapewnione tylko i wyłącznie zorganizowane miejsca pobytu zaakceptowane przez Wojewodę.

Wszyscy mieszkańcy gminy Wilga, którzy już udzielili wsparcia poprzez przyjęcie obywateli Ukrainy do swoich domów (osoby które przybyły po 24.02.2022 roku) proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy osobiście, mailowo urzad@gminawilga.pl, pod numerem telefonu 25 629 93 31 lub kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel. nr 25 629 93 43. Działanie ma na celu stworzenie ewidencji określającej ilość napływających uchodźców oraz w celu ustalenia konieczności udzielenia ewentualnej pomocy.

Doceniamy Państwa wysiłki i zaangażowanie zwłaszcza, że na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji, że zostaną Państwu zwrócone jakiekolwiek poniesione koszty.
Dziękujemy za inicjatywy oddolne mieszkańców organizujących zbiórki materiałów pierwszej potrzeby. Prosimy, aby były one organizowane na zapotrzebowanie konkretnych instytucji lub organizacji.
Ważne! Apelujemy do mieszkańców o zachowanie czujności, ponieważ w zaistniałej sytuacji może dochodzić do nadużyć, które pod pretekstem wsparcia dla obywateli Ukrainy stanowią działania mające na celu uzyskanie korzyści majątkowych.
Odruchy serca są bardzo ważne i bardzo potrzebne i za nie wszystkie gorąco dziękujemy, ale powinny być one dobrze przemyślane. Bierzemy gigantyczną odpowiedzialność za los drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że razem zdamy ten egzamin.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00