x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.
3 stycznia 2023

W związku z wejściem w życie ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Wójt Gminy Wilga przyjmuje wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w budynku Urzędu Gminy – sekretariat lub drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane profilem zaufanym.

Adres skrytki: /wilga/skrytkaESP.

Wnioski przesłane za pośrednictwem poczty e-mail nie będą rozpatrywane. 

Osoby, które złożyły wnioski dotyczące okresu do 31 grudnia 2022 r., a faktycznie nie otrzymały węgla nie muszą ponownie składać nowego wniosku.
Jednakże te osoby, które złożyły już wniosek – od 1 stycznia 2023 roku mogą złożyć dodatkowy wniosek, na którym łączna waga węgla (wraz z podaną ilością w poprzednio złożonym wniosku) może wynieść maksymalnie 3,0 tony.

Osoby, które nie złożyły jeszcze ani jednego wniosku, a są uprawnione do dodatku węglowego lub już otrzymały dodatek węglowy mogą złożyć wniosek łącznie do 3,0 ton węgla.

Zgodnie z ustawą osoba z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego ma prawo zakupić wskazany materiał opałowy po preferencyjnej cenie, nie większej niż 2000 zł brutto za tonę (na sezon grzewczy 2022/2023 – w ilości nie większej niż 3,0 tony). Frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek.

Uprzejmie informujemy, że po otrzymaniu informacji telefonicznej od pracownika Urzędu Gminy Wilga o pozytywnym rozpatrzeniu WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE należy dokonać wpłaty na konto Gminy Wilga : nr 37 9210 0008 0046 7021 2000 0810. Kwota wpłaty powinna stanowić iloczyn zamówionej ilości węgla (w tonach) i ceny 2000,00 zł za 1 t. (przelew, wpłata w kasie banku lub kasie urzędu gminy), w tytule należy podać: „Zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby, za którą uiszczana jest zapłata za węgiel.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00