x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Wspieranie i promowanie aktywności społecznej poprzez wydanie Albumu o Gminie Wilga i zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych, w połączeniu z organizacją plenerowego wydarzenia kulturalno-folkowego”
20 września 2021

W dniu 12 września 2021 roku w Mariańskim Porzeczu odbyły się gminne uroczystości dożynkowo-parafialne, będące realizacją wydarzenia kulturalno-folkowego,  zorganizowanego wspólnie przez Gminę Wilga oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wildze – partnera projektu,
w ramach operacji pod nazwą:
„Wspieranie i promowanie aktywności społecznej poprzez wydanie Albumu o Gminie Wilga i zakup gadżetów reklamowo-promocyjnych,
w połączeniu z organizacją plenerowego wydarzenia kulturalno-folkowego”.

Operacja była współfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Warszawie ze środków pomocowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 uroczystą Dziękczynną Mszą Świętą, a następnie poświęceniem Krzyża Pandemicznego. Msza została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. O oprawę muzyczną Liturgii zadbał chór Camerata, który zaprezentował także koncert pieśni religijnych.

Po zakończeniu mszy, nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na ”Ogrody Proboszczowskie’’, gdzie nastąpiło oficjalne przywitanie wszystkich przybyłych gości przez Panią Wójt Gminy Wilga oraz Panią Dyrektor GOK.

Po uroczystym powitaniu, głos zabrali zaproszeni goście oraz został odczytany list od Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Po części oficjalnej rozpoczęła się cześć artystyczna. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z PSP
w Mariańskim Porzeczu, a następnie zespół dziecięcy z Centrum Animacji i Kultury z Sulbin.

Kolejnym punktem programu był występ Koła Gospodyń Wiejskich z Wilgi.

Następnie zgromadzeni mieszkańcy gminy i zaproszeni goście, łącznie ponad 350 osób, mieli okazję wysłuchać koncertu profesjonalnego Zespołu artystycznego „Zbójnicki Folk Show”, który przekornie nazywa siebie również ”Górale z Mazowsza”. Zespól zaprezentował pokaźną dawkę podhalańskiej muzyki wykonanej w oryginalnym wydaniu, jak również w nowoczesnych aranżacjach.

Na zakończenie wydarzenia kulturalno-folkowego wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Sokołowianie, który zachwycił publiczność ciekawym wykonaniem utworów ludowych, czystością dźwięku oraz pięknie wykonanymi ręcznie harmoniami. Zespół najpierw śpiewał i tańczył sam,
a następnie przygrywając skoczne melodie, zachęcał mieszkańców gminy i zgromadzonych gości do włączenia się do wspólnej zabawy i biesiadowania.

Na uroczystości dożynkowej nie mogło zabraknąć stoisk wystawianych przez gminne Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, Urząd Gminy Wilga oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Mariańskim Porzeczu, a także regionalnych producentów i przetwórców owoców i warzyw.

Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, takich jak gry i zabawy, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, kręconych frytek oraz zagadek ekologicznych.

Wszyscy zgromadzeni bawili się bardzo dobrze podczas występów zaproszonych artystów
i zespołów muzycznych. Każdy bez względu na wiek znalazł coś dla siebie.

Organizacja wydarzenia kulturalno-folkowego wpisała się w zakres zaplanowanej operacji i była zgodna z celami określonymi w PROW na lata 2014-2020, celami LSR i kryteriami wyboru ustalonymi przez LGD dla przedsięwzięcia dla celu ogólnego LSR jakim jest „Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego”.

Cel szczegółowy – „Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej” – został osiągnięty m.in. poprzez występy lokalnego chóru, zespoły dziecięce lokalnych centrów kultury, zespołów ludowych i artystycznych oraz degustacją tradycyjnych, regionalnych potraw przygotowanych m.in. przez gminne Koła Gospodyń Wiejskich.

Impreza odbyła się na terenie gminy Wilga, znajdującym się w obszarze LGD Forum Powiatu Garwolińskiego. Wydarzenie było skierowane do szerokiego odbiorcy i objęło swym zasięgiem cały obszar LGD i nie tylko.

Organizacja wydarzenia miała wpływ na integrację mieszkańców gminy Wilga oraz osób
z całego obszaru LGD, w tym osób odwiedzających Wilgę turystycznie i rekreacyjnie.

Wydarzenie propagowało zdrowy tryb odżywiania poprzez prezentację z możliwością degustacji produktów pochodzących z tradycyjnych, ekologicznych upraw (udział regionalnych producentów i przetwórców owoców i warzyw).

Organizacja wydarzenia na pewno miała wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej nie tylko gminy Wilga, ale całego obszaru LGD. Takie wydarzenia zawsze są inspiracją zarówno dla wykonawców jak i widzów do rozpoczęcia własnej działalności agroturystycznej, która wyróżnia się ludowymi akcentami.

Wydarzenie było miejscem spotkań społeczeństwa z różnych środowisk i grup wiekowych. Przyczyniło się do integracji mieszkańców i promowało model pożytecznego spędzania wolnego czasu. Służyło prezentacji i promocji lokalnych talentów (występy chóru, zespołów dziecięcych i zespołów artystycznych), tradycyjnych produktów kulinarnych (prezentacje wyrobów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich) oraz przetworów z owoców
i warzyw regionalnych producentów. Promowało gminę Wilga i cały powiat pod kątem możliwości i wartości kulturowych, rekreacyjnych, przyrodniczych i historycznych, co ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców Wilgi i całego obszaru LGD.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00