Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
5 lipca 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały NR LII/323/23 RADY GMINY WILGA z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wilga, położonych w obrębie geodezyjnym Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy Wilga, gm. Wilga, Wójt Gminy Wilga podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W załączeniu ZARZĄDZENIE NR 44/2023 WÓJTA GMINY WILGA z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00