Zarządzenie Wójta Gminy Wilga w sprawie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki JELCZ
10 marca 2023

Wójt Gminy Wilga ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki JELCZ model 325 15.4t

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, NIP: 8262134562
 2. Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi bez obecności oferentów, w siedzibie Urzędu Gminy w Wildze, mała sala konferencyjna pokój nr 2, w dniu 27.03.2023 r. o godz. 10:15  przez komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Wilga.

 • Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca z Panem Wojciechem Parolem, pod nr tel. 25 629 93 40, w terminie do dnia 24.03.2023 r. do godz. 12:00.

 • Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
 • Marka i model — JELCZ, MODEL: 325 15.4t, WERSJA: 325
 • Nr rejestracyjny: WG 14556
 • Rok produkcji: 1988
 • Nr VIN: SUJP32DSJ0016718
 • Data pierwszej rejestracji: 1988/06/03
 • Data ważności badania technicznego: 2023/01/18
 • Data oględzin: 2023/01/17
 • Wskazanie drogomierza: 34415 km
 • Okres eksploatacji pojazdu (88/06/03 – 23/01/19): 416 mies.
 • Opis rodzaju pojazdu: pożarniczy
 • Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony
 • Dopuszczalna masa całkowita: 15400 kg
 • Rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy
 • Rodzaj kabiny: długa
 • Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / 4×2 / manualna
 • Zawieszenie przód / zawieszenie tył / rozstaw osi: resory / resory / 4100 mm
 • Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność/moc silnika: 11100 ccm / 149 kW (203KM)
 • Liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy
 • Data ważność ubezpieczenia OC — 31.05.2023 r.
 • Pojazd w stanie technicznym dobrym, wymaga napraw nadkoli wewnętrznych – korozja perforacyjna.
 • ZABUDOWA KONTENERA: półki, szafki regałów na sprzęt specjalistyczny – prawidłowa praca rolet zamykających poszycie zewnętrzne prawe – odkształcone
 • NADWOZIE: stopień przedni prawy – oberwany, widoczne ślady doraźnych napraw, błotnik przedni lewy / prawy – ogniska korozyjne, kabina – liczne uszkodzenia, otarcia, ubytki powłoki lakierowej, drzwi przednie prawe – widoczne ślady doraźnych napraw powłoki lakierowej, ściana czołowa – uszkodzenia powłoki lakierowej, powłoka lakierowa nadwozia – posiada otarcia, drobne rysy – kwalifikuje się do renowacji
 • UKŁAD ZAWIESZENIA/NAPĘDOWY: zawieszenie pojazdu – do weryfikacji połączenia przegubowe drążków kierowniczych, tulei metalowo-gumowych
 • SILNIK: wyciek oleju silnikowego, widoczne zapocenie olejowe, równa praca
  w pełnym zakresie obrotów silnika, układ wydechowy – skorodowany tłumik
 • OSPRZĘT SPECJALISTYCZNY: zbiornik na czynnik chłodzący o pojemności ok. 6000 litrów
 • WNĘTRZE KABINY: fotele przednie – poprzecierane, rozdarte poszycia tapicerskie
 • Cena wywoławcza wynosi 12 400 zł/brutto (słownie: dwanaście tysięcy czterysta zł)
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 24 marca 2023 r. (włącznie) w kwocie: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Garwolin O/Wilg Nr 90 9210 0008 0046 7021 2000 0050, z dopiskiem „Wadium na zakup pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki JELCZ”.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki JELCZ” w terminie do dnia 27.03.2023 r. do godz. 10:00.

Przesyłając ofertę za pomocą Poczty Polskiej na adres: Urząd Gminy w Wildze,
ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy (liczy się data wpływu).

W kopercie powinno znajdować się:

 1. oferta (stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta),
 2. oświadczenie (stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta),
 3. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 4. Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty, wyłoniony zostanie z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która przedstawiać będzie najwyższą cenę brutto nabycia przedmiotu przetargu.
 6. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty na rachunek sprzedającego Bank Spółdzielczy Garwolin O/Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010.
 7. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 8. Organizatorprzetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
 9. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
 10. Oferowana cena w złożonych ofertach nie może być niższa niż cena wywoławcza przedmiotu przetargu.
logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00