Zarządzenie Wójta Gminy Wilga w sprawie przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki MERCEDES-BENZ
17 lutego 2021

Wójt Gminy Wilga ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki MERCEDES-BENZ

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, NIP: 8262134562
 2. Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi bez obecności oferentów, w siedzibie Urzędu Gminy w Wildze, mała sala konferencyjna pokój nr 2, w dniu 04.03.2021 r. o godz. 12:30  przez komisje powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Wilga.

 • Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca z Panem Wojciechem Parolem,  pod nr tel. 25 629 93 40, w terminie do dnia 03.03.2021 r. do godz. 12:00.

 • Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
 • Marka i model — MERCEDES-BENZ, MODEL: 911 9.2T, WERSJA: 911
 • Nr rejestracyjny: WG 34608
 • Rok produkcji: 1977
 • Nr VIN: 35311914322197
 • Data pierwszej rejestracji: 1977/10/01 (w Polsce 2005/11/03)
 • Data ważności badania technicznego: 2021/09/04
 • Data oględzin: 2020/09/18
 • Wskazanie drogomierza: 31971 km
 • Okres eksploatacji pojazdu (77/10/07 – 20/09/25): 516 mies.
 • Opis rodzaju pojazdu: pożarniczy
 • Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony
 • Dopuszczalna masa całkowita: 9300 kg
 • Rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy
 • Rodzaj kabiny: długa
 • Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / 4×4 / manualna
 • Rozstaw osi: 3700 mm
 • Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność/moc silnika: 5675 ccm / 123 kW (167KM)
 • Doładowanie: Turbosprężarka
 • Liczba cylindrów: 6
 • Data ważność ubezpieczenia OC — 31.05.2021 r.
 • Pojazd w stanie technicznym dobrym, wymaga napraw nadkoli wewnętrznych – korozja perforacyjna.
 • ZABUDOWA KONTENERA: Rolety regałów na sprzęt specjalistyczny: kompletny, działają poprawnie. Półki na sprzęt specjalistyczny: widoczne ślady normatywnej eksploatacji. Ściana tylna kontenera: nie stwierdzono uszkodzeń. Podest górny kontenera: nie stwierdzono uszkodzeń, motopompa kompletna.
 • NADWOZIE: wnęki kół przednich: korozja perforacyjna. Zderzak tylny: odkształcony. Pokrywa przednia: porysowana powłoka lakierowana. Nadkole przednie lewe: odkształcone przy stopniu. Drzwi tylne lewe: popękana powłoka lakierowana.
 • UKŁAD NAPĘDOWY: Silnik: prawidłowa praca w pełnym zakresie, nie stwierdzono nieszczelności i wycieków płynów eksploatacyjnych. Uszczelka delka zaworów: zapocenie olejowe.
 • Cena wywoławcza wynosi 30 500 zł/brutto (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset zł)
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia  i godziny składania ofert w kwocie:  305,00 zł (słownie : trzysta pięć złotych), przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Garwolin O/Wilga                Nr 90 9210 0008 0046 7021 2000 0050, z dopiskiem „Wadium na zakup pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki MERCEDES-BENZ”.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki MERCEDES-BENZ” w terminie do dnia 04.03.2021 r. do godz. 12:00.

Przesyłając ofertę za pomocą Poczty Polskiej na adres: Urząd Gminy w Wildze,  ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, lub wsunąć opisaną ofertę do Urny w wejściu do Urzędu Gminy w wyżej wskazanym terminie. W kopercie powinno znajdować się:

 1. oferta (stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta),
 2. oświadczenie (stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta),
 3. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 4. Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty, wyłoniony zostanie z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która przedstawiać będzie najwyższą cenę brutto nabycia przedmiotu przetargu.
 6. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty na rachunek sprzedającego Bank Spółdzielczy Garwolin O/Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010.
 7. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 8. Organizator przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
 9. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
 10. Oferowana cena w złożonych ofertach nie może być niższa niż cena wywoławcza przedmiotu przetargu.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00