x

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WILGA W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDU SPECJALNEGO RATOWNICTWA POŻAROWEGO MARKI STAR
17 lutego 2021

Wójt Gminy Wilga ogłasza pisemny przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki STAR

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, NIP: 8262134562
 2. Miejsce i termin przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi bez obecności oferentów, w siedzibie Urzędu Gminy w Wildze, mała sala konferencyjna pokój nr 2, w dniu 04.03.2021 r. o godz. 13:00  przez komisje powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Wilga.

 • Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:

Po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca z Panem Wojciechem Parolem,                 pod nr tel. 25 629 93 40, w terminie do dnia 03.03.2021 r. do godz. 12:00.

 • Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
 • Marka i model — STAR, MODEL: 244 10.7t, WERSJA: 244
 • Nr rejestracyjny: SDN 3004
 • Rok produkcji: 1983
 • Nr VIN: A24W08375
 • Data pierwszej rejestracji: 1983/12/30
 • Data ważności badania technicznego: 2020/10/26
 • Data oględzin: 2020/09/18
 • Wskazanie drogomierza: 67610 km
 • Okres eksploatacji pojazdu (83/12/30-20/09/30): 441 mies.
 • Opis rodzaju pojazdu: pożarniczy
 • Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony 1-warstwowy syntetyczny
 • Dopuszczalna masa całkowita/Ładowność: 10650 kg / 4950 kg
 • Rodzaj zabudowy: skrzyniowa
 • Rodzaj kabiny: krótka
 • Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / 4×4 / manualna
 • Zawieszenie osi przedniej/tylnej/Rozstaw osi: resory / resory / 3400 mm
 • Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
 • Pojemność/moc silnika: 6842 ccm / 110 kW (150KM)
 • Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 6 / rzędowy
 • Długość/szerokość/wysokość: 6340 mm / 2460 mm / 2625 mm
 • Data ważność ubezpieczenia OC — 31.05.2021 r.
 • ZABUDOWA KONTENEROWA: Rolety regałów na sprzęt specjalistyczny: kompletne, działają poprawnie. Półki na sprzęt specjalistyczny: widoczne ślady normatywnej eksploatacji. Ściana boczna i tylna kontenera: korozja perforacyjna, wyblakła powłoka lakierowa. Podest górny kontenera: nie stwierdzono uszkodzeń. Motopompa: brak.
 • NADWOZIE: liczne uszkodzenie, otarcia na powłoce lakierowej.
 • UKŁAD NAPĘDOWY: Silnik: prawidłowa praca w pełnym zakresie obrotów. Reduktor napędowy: wyciek oleju.
 • Cena wywoławcza wynosi 5 500 zł/brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset zł)
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie zamkniętej koperty                            z dopiskiem „Oferta na zakup pojazdu specjalnego ratownictwa pożarowego marki STAR” w terminie do dnia 04.03.2021 r. do godz. 12:00.

 Przesyłając ofertę za pomocą Poczty Polskiej na adres: Urząd Gminy w Wildze, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, lub wsunąć opisaną ofertę do Urny w wejściu do Urzędu Gminy w wyżej wskazanym terminie. W kopercie powinno znajdować się:

 1. oferta (stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta),
 2. oświadczenie (stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta),
 3. Oferta zostanie odrzucona jeżeli nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 4. Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty, wyłoniony zostanie z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która przedstawiać będzie najwyższą cenę brutto nabycia przedmiotu przetargu.
 6. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty na rachunek sprzedającego: Bank Spółdzielczy Garwolin O/Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010.
 7. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 8. Organizator przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
 9. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
 10. Oferowana cena w złożonych ofertach nie może być niższa niż cena wywoławcza przedmiotu przetargu.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00