Zbiorowe odprowadzanie ścieków – tymczasowa taryfa
27 grudnia 2018

Decyzją WA.RET.070.1.120.4.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ZBiEUWK Sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem, orzeka o okr eśleniu taryfy tymczasowej dla Gminy Wilga dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków.

Cena ścieków wynosi 4,56 zł (netto) za 1 m3 w okresie od 1 miesiąca do czasu zatwierdzenia nowej taryfy.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna grupa taryfowa dla wszystkich odbiorców usług – dotyczy odprowadzania ścieków socjalno – bytowych, poprodukcyjnych i odprowadzania ścieków z obiektów działalności usługowej i handlowej.

Rozliczenie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków następuje na podstawie określonych w taryfie cen podanych dla 1 m3 odprowadzanych ścieków, które odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za ilość odprowadzanych ścieków przez odbiorcę usług, w podanym okresie rozliczeniowym.

logo

Gmina Wilga

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wilga

Kontakt

Adres:Warszawska 38, 08-470 Wilga
Telefon:(025) 629 93 31
Telefon/Fax:(025) 629 93 45
E-mail:urzad@gminawilga.pl
NIP:826-21-34-562
REGON:711582368
KONTO BANKOWE: BS Garwolin O/Wilga 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010, konto odpady 26 9210 0008 0046 7021 2000 0620

Godziny pracy

Poniedziałek : 9:00 - 17:00
Wtorek : 7:00 - 15:00
Środa : 7:00 - 15:00
Czwartek : 7:00 - 15:00
Piątek : 7:00 - 15:00