Logo Gminy Wilga
Powróć do: Gmina

O Gminie

 

Wilga jest gminą wiejską o charakterze turystyczno-rolniczym, położona 60 km od Warszawy, nazywana przez niektórych zielonymi płucami aglomeracji warszawskiej. W całości znajduje się w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dzięki położeniu w dorzeczu rzeki Wisły oraz jej dopływów Wilgi i Promnika, stanowi korytarz ekologiczny kształtujący różnorodność biologiczną całej doliny rzeki, można tu spotkać wiele zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i ptaków oraz wiele miejsc zupełnie nie zmienionych przez człowieka. Natomiast bliskość lasów, w których dominuje sosna, tworzy wspaniały klimat, sprzyjający wypoczynkowi.

Piękne położenie, duża baza noclegowa oraz liczne atrakcje, takie jak: stawy rybne – raj dla wędkarzy, kąpielisko Morskie Oko miejsca na biwak, ognisko, możliwość nauki jazdy konnej, spowodowały że są to tereny rekreacyjne, których centrum znajduje się w Osiedlu Turystyczno Wypoczynkowym w Wildze. Miłośnicy wycieczek pieszych i rowerowych znaleźć tu mogą siedemnastokilometrowy szlak prowadzący z Garwolina przez piękne lasy, brzegiem malowniczej rzeki Wilgi do miejscowości Wilga oraz ścieżkę rowerową, przebiegającą przez: Łaskarzew Aleksandrów Grabinę Olszynki – Wilga. W gminie Wilga przebiega ona przez miejscowości: Stary Żabieniec, Osiedle Turystyczno Wypoczynkowe Wilga, Holendry, Wilga.

Środowisko kulturowe wzbogaca walory przyrodnicze gminy, Wilga posiadała w XVI i XVII wieku prawa miejskie. Na terenie gminy znajdują się zabytkowe kościoły parafialne: drewniany kościół barokowy z 1776 roku w Mariańskim Porzeczu (ranga ogólnopolska) i murowany kościół w Wildze, zbudowany w latach 1910- 1915, reprezentujący eklektyzm z dominującym stylem neoromańskim. Zabytkowy charakter posiadają również cmentarze w Wildze i w Mariańskim Porzeczu. Na terenie gminy występują dość liczne miejsca pamięci narodowej, wśród nich obelisk upamiętniający odzyskanie niepodległości w 1918 roku.

Ważnym działem produkcyjnym w gminie jest rolnictwo. Bazę dla niego stanowi 4,2 tys. ha użytków rolnych, z których 55,9 % to grunty orne, 24,4 % sady oraz 19,7% trwałe użytki zielone.